Novosti

 
Novi način oporezivanja nekretnina od 01.01.2015.

Zakon koji pogoduje kupcima, ali ne i prodavateljima. Porez koji su plaćali kupci prilikom kupnje nekretnine prebačen je na investitore, te je kupac oslobođen plaćanja poreza.

više
 
Energetsko certificiranje nekretnina

Novosti vezane za energetsko certificiranje nekretnina – obaveze prodavatelja i najmodavaca.

više